Scott G.

Luật sư Văn đã hỗ trợ vợ chồng tôi trong quá trình nộp thẻ xanh cho chính phủ Hoa Kỳ. Ông đã tận tình hướng dẫn với kiến thức chuyên ngành luật di trú cho từng bước và các giai đoạn của việc nộp hồ sơ. Ông luật sư đã rất lưu tâm đến từng chi tiết và phong cách làm việc hoàn toàn chuyên nghiệp.