Bảng Câu hỏi Liên hệ Ban đầu

Bảng Câu hỏi Liên hệ Ban đầu

Bạn vui lòng hoàn thành bảng câu hỏi này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn nhu cầu pháp lý của bạn và dễ dàng liên hệ cho bạn hơn. Sau khi hoàn thành xong, bạn hãy nhấn nút “Gửi” ở cuối trang. Chúng tôi sẽ phản hồi bảng câu hỏi của bạn sớm nhất có thể.

Bạn hãy liệt kê tất cả các ứng dụng và thông tin liên lạc của từng ứng dụng mà bạn thường sử dụng để chúng tôi có thể liên hệ được cho bạn dễ dàng hơn (Facetime, Viber, Line, WhatsApp, Skype, Messenger, Google Duo, Zalo, etc.).
(Các) Cách thức liên hệ ưa chuộng của bạn.
Tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn
Hãy lựa chọn (các) phương thức thanh toán của bạn.