Dịch Vụ Khác

Ngoài các dịch vụ chuyên sâu về di trú Hoa Kỳ, chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn các dịch vụ sau:

  • Khai thuế Hoa Kỳ: Chúng tôi có thể hỗ trợ expats để khai thuế Hoa Kỳ (Công dân Hoa Kỳ và Thường trú dân Hoa Kỳ) đang sinh sống tại Việt Nam.

Liên hệ chúng tôi:

Nếu bạn yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào được nên ở trên, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách truy cập tại đây.