Trần Thị Huyền Trang

Huyền Trang bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH U.S. Consultancy Group từ tháng Một năm 2020 với tư cách là Trợ lý Luật sư – Tổng Giám đốc Van Ryan Ngô.  Trang hỗ trợ các khách hàng là người Việt để thực hiện thủ tục xin Visa Hoa Kỳ và Thẻ Thường trú dân Hoa Kỳ.  Trang thành thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh và có nền tảng sales.  Công việc của cô ấy tại Công ty TNHH U.S. Consultancy Group bao gồm tham dự các sự kiện networking; trao đổi trực tiếp với khách hàng và các khách hàng tiềm năng; là phiên dịch viên trong các buổi họp; dịch thuật các tài liệu trao đổi với khách hàng và tài liệu pháp lý; và thực hiện các công việc hành chính của công ty.

Kinh nghiệm Hành nghề Đáng Chú ý:
  • ILA, HCMC — Giám sát đội ngũ sales;
  • ILA, HCMC — Chuyên viên hoạch định giáo dục;
  • ILA, HCMC — Trợ giảng;
  • Vietnamese American School System (VASS), HCMC — Trợ giảng.
Đào tạo:
  • Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh: Bằng cấp, Cử nhân Ngôn ngữ Anh thương mại.
Ngôn ngữ:

Trang thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh và có kiến thức cơ bản về tiếng Nhật.


Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào đói với dịch vụ di trú và định cư Hoa Kỳ của Công ty TNHH U.S. Consultancy Group, LLC, hãy liên hệ chúng tôi bằng cách truy cập tại đây.