Ha T.

Luật sư Ngô giao tiếp nhanh chóng với khách hàng. Ông ấy còn luôn đảm bảo rằng, ông bao quát những điều cơ bản nhất với khách hàng, và khách hàng hiểu rõ quy trình ưu tiên để bắt đầu trường hợp. Ông rất thành thạo và thân thiện.