Giấy phép và chứng chỉ chuyên nghiệp của luật sư Van R. Ngo

Sự gia nhập Hiệp hội Luật sư của luật sư Van R. Ngo:

Nhà sáng lập, chủ sở hữu và giám đốc điều hành công ty U.S. Consultancy Group, LLC, luật sư Van Ryan Ngo là một luật sư có giấy phép hành luật Hoa Kỳ uy tín. Luật sư Ngo là một thành viên hoạt động tích cực uy tín của Tòa án tối cao và toàn bộ Tòa án của bang Washington. Thêm vào đó, ông ấy được phép hành luật trước Tòa án địa phương Hoa Kỳ cho khu vực phía Bắc của bang Ohio. Luật sư Ngo không chịu bất kì lệnh của bất kì tóa án nào về việc đình chỉ, cấm, hạn chế, khai trừ khỏi đoàn luật sư hoặc hạn chế khác đối với ông về việc hành luật.

Để xem những hồ sơ liên quan đến sự gia nhập Hiệp hội Luật sư của luật sư Ngo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:

Bằng cấp giáo dục của luật sư Van R. Ngo:

Luật sư Ngô theo học trường luật tại Hoa Kỳ và tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ luật. Ông đạt được bằng Tiến sĩ luật từ trường đại học luật Seattle, được Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ trường luật phê duyệt (“ABA”).

Luật sư Ngô cũng theo học trường đại học tại phía Bắc California, Hoa Kỳ và đạt được bằng cử nhân về quản trị và quản lí kinh doanh. Ông đạt được bằng cử nhân từ trường đại học quốc tế Hope và tốt nghiệp với nhiều huân chương.

Để xem những văn bằng của luật sư Ngo, vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới:


Liên hệ chúng tôi:

Để thuê dịch vụ nhập cư hợp pháp từ luật sư Ngo, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách nhấp chuột tại đây.