Richard N.

Văn và nhân viên của anh ấy đã giúp chúng tôi hoàn thành mọi thứ chúng tôi cần và cực kỳ kỹ lưỡng. Mọi người chúng tôi làm việc cùng đều là những người chuyên nghiệp ngay cả từng cá nhân, và họ đã nổ lực xa hơn, bao gồm cả trợ lý pháp lý đến tận Thủ Dầu Một và dành cả ngày để giúp chúng tôi có được giấy khai sinh tiếng Việt.