My B.

Luật Sư Ngo trách nhiệm, tận tình tạo sự an tâm cho khách hàng. Luật Sư Ngo quan tâm, theo dõi chi tiết, không nề hà thời gian làm việc. Luật sư chuyên nghiệp, tận tâm với khách hàng, nhân viên chuyên nghiệp.