Nguyễn Phạm Tuyết Khang

Nguyễn Phạm Tuyết Khang

Tuyết Khang bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH U.S. Consultancy Group từ tháng Chín năm 2019, với tư cách là Trợ lý Luật sư – Tổng Giám đốc Văn R. Ngô.  Khang hỗ trợ các khách hàng là người Việt để thực hiện thủ tục xin Visa Hoa Kỳ và Thẻ Thường trú dân Hoa Kỳ. Khang thành thạo Tiếng Việt và Tiếng Anh với kỹ năng quản lý chuyên nghiệp. Công việc của cô ấy tại Công ty TNHH U.S. Consultancy Group bao gồm tham dự các sự kiện networking; trao đổi trực tiếp với khách hàng và các khách hàng tiềm năng; là phiên dịch viên trong các buổi họp; dịch thuật các tài liệu trao đổi với khách hàng và tài liệu pháp lý; và thực hiện các công việc hành chính của công ty.

Kinh nghiệm Hành nghề:

  • Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hà Lan tại Việt Nam, HCMC — Trợ lý giám đốc điều hành;
  • Phòng Xúc Tiến Thương Mại Châu Âu tại Việt Nam, HCMC — Chuyên viên phát triển chiến lược.

Đào tạo:

  • Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, HCMC — Cử nhân Truyền Thông Chuyên Nghiệp;
  • Chứng Nhận Chương Trình Lãnh Đạo, HCMC – Dự án của Đại Học Harvard tại Sydney;
  • Chứng Nhận Chương Trình Hòa Giải & Đàn Phán, HCMC – Hội Nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc của Harvard tại Montreal.

Ngôn ngữ:

Khang thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt.


Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào đói với dịch vụ di trú và định cư Hoa Kỳ của Công ty TNHH U.S. Consultancy Group, LLC, hãy liên hệ chúng tôi bằng cách truy cập tại đây.