Vi rút Corona (COVID-19) đang trì hoãn những vụ việc định cư như thế nào? (Cập nhật ngày 25/04/2020)