Vi rút Corona (COVID-19) đang trì hoãn những vụ việc định cư như thế nào?