My N.

Luật sư Ngo đã giúp tôi đạt được mục tiêu của mình: đó là đưa chồng sắp cưới của tôi đến Hoa Kỳ.  Ông đề nghị tôi bảo lãnh chồng chưa cưới của tôi bằng Visa K-1 vì nó nhanh hơn và đó là sự thật.  Đơn bảo lãnh của tôi đã được chấp thuận trong vòng hai tháng.  Tôi nóng lòng muốn được tái hợp với chồng sắp cưới của tôi, và chồng sắp cưới của tôi đã nhận được visa 6 tháng sau đó.