Amy Q.

Luật sư Ryan Ngo và nhân viên của Ông đã cung cấp dịch vụ một cách vô cùng đặc biệt.  Họ rất tận tâm và quan tâm đến khách hàng của họ và chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp.  Luật sư Ngo luôn có sự gần gũi khi trao đổi với khách hàng toàn bộ quá trình tiến hành vụ việc bằng điện thoại hoặc email.  Khách hàng không bị chuyển qua một trợ lý nào.  Họ đã thành công trong việc lấy cho chúng tôi một Giấy chứng nhận Giấy khai sinh Không còn tồn tại và Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1 ở Việt Nam cũng như các bản dịch.  Luật sư Ngo rất chuyên nghiệp, tôn trọng và chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết.  Ông giao tiếp với khách hàng rất tuyệt vời, luôn để chúng tôi được theo sát vụ việc và cho chúng tôi biết chúng tôi cần mong đợi điều gì tiếp theo.  Chúng tôi rất biết ơn Luật sư Ngo và nhân viên của Ông vì đã hướng dẫn chúng tôi xuyên suốt quy trình làm việc.