Giới Thiệu

Công ty TNHH U.S. Consultancy Group là một công ty được sở hữu và quản lý bởi Luật sư Van Ryan Ngo có giấy phép hành nghề luật sư của Hoa Kỳ.  Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn nhập cư của Hoa Kỳ cho những khách hàng muốn có được Thị thực Hoa Kỳ và nhập cư vào Hoa Kỳ.  Trụ sở được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi tập trung chuyên môn vào các đơn xin thị thực Hoa Kỳ trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Dịch Vụ:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn nhập cư của Hoa Kỳ cho những khách hàng muốn có được Thị thực Hoa Kỳ và nhập cư vào Hoa Kỳ.  Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn đa dạng các diện định cư Hoa Kỳ khác.  Để biết thêm về các dịch vụ của chúng tôi một cách đầy đủ, vui lòng truy cập tại đây.

Đội Ngũ:

Công ty TNHH U.S. Consultancy Group được sở hữu và quản lý bởi Luật sư Van R. Ngo.  Luật sư Ngô được cấp phép hành nghề luật ở tiểu bang Washington và trước Tòa án quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc Ohio.  Ông phục vụ khách hàng nhập cư ở tất cả 50 tiểu bang và từ khắp nơi trên thế giới.  Để tìm hiểu thêm về Luật sư Ngô và đội ngũ của chúng tôi, vui lòng truy cập tại đây.


Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc yêu cầu được cung cấp dịch vụ nhập cư Hoa Kỳ của Công ty TNHH U.S. Consultancy Group, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào đây.