USCIS mở cửa trở lại cho việc cung cấp dịch vụ vào ngày 04 tháng 06, nhưng có khả năng nhân viên phải nghỉ phép không lương